Park Rekreacji ZOOM NATURY w Janowie Lubelskim

Wizualizacja Parku Rekreacji „Zoom Natury

    Gmina Janów Lubelski realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 dotyczący budowy Parku Rekreacji ZOOM NATURY.
Janów Lubelski ma szanse stać się jednym z kluczowych ośrodków turystyki aktywnej, edukacyjnej i ekologicznej regionu. Projekt przewiduje kompleksowe zagospodarowanie terenu turystycznego nad zalewem, tak by maksymalnie zwiększyć jego funkcjonalność i atrakcyjność zarówno dla mieszkańców jak i turystów.
PRZYGODA Z PRZYRODĄ

Park Rekreacji ZOOM NATURY
w Janowie Lubelskim